Liceul Tehnologic Auto, Craiova

ANUNȚURI


REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ANALIST PROGRAMATOR

REZULTAT INTERVIU- CONCURS ANALIST PROGRAMATOR

REZULTATUL PROBEI PRACTICE- CONCURS ANALIST PROGRAMATOR

REZULTAT FINAL PROBĂ SCRISĂ- CONCURS ANALIST PROGRAMATOR

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ- CONCURS ANALIST PROGRAMATOR

REZULTAT CONTESTAȚII PROBĂ SELECȚIE DOSARE

PROCES-VERBAL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE ANALIST PROGRAMATOR

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ANALIST PROGRAMTOR(click)

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE 2023-2024(click)

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ÎNVAȚAMÂNT GIMNAZIAL 2023(click)

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ÎNVAȚAMÂNT LICEAL 2023(click)

Candidați admiși la învățământ profesional(click)

Candidați admiși la învățământ profesional-dual(click)

LISTĂ REPARTIZARE CANDIDAȚI TITULARIZARE 2023 pentru susținerea probei scrise(click)

Anunț VIZUALIZARE lucrări Bacalaureat 2023(click)

Elevi admiși la clasa a IX-a profil SPORTIV an școlar 2023-2024(click)

Elevi respinși la clasa a IX-a profil SPORTIV an școlar 2023-2024(click)

Contestațiile se pot depune online la adresa liceultehnologicauto2023@gmail.com între orele 12.00-18.00, însoțite de copia actului de identitate)

LISTA candidaților ADMIȘI la probele de aptitudini sportive 2023 FOTBAL(click)

Anunț desfășurare PROBE APTITUDINI SPORTIVE(click)

Vă invităm să participați la Simpozionul Național Educația de Azi Pentru Europa de Mâine, care se va desfășura în data de 9.05.2023, online. Lucrările vor fi trimise pe adresa dobrelauramihaela@yahoo.com, până pe data de 07.05.2023.(click)

REZULTAT final concurs ocupare post muncitor calificat(click)

ANUNȚ concurs funcții contractuale(click)

REZULTAT examen promovare funcții contractuale(click)

ANUNȚ examen promovare funcții contractuale(click)

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi didactice(click)

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS PAZNIC(click)

ANUNȚ concurs posturi contractuale pe perioadă nedeterminată(click)

Anunț înscriere probe aptitudini pentru clasa a IX-a, filieră vocațională specializare INSTRUCTOR SPORTIV FOTBAL (click)

Graficul ședințelor/acțiunilor de completare opțiuni pentru absolvenții clasei a VIII-a(click)

Rezultat final concurs ocupare posturi didactice(click)

Rezultat selecție dosare(click)

ANUNȚ organizare concurs cadre didactice cu studii corespunzătoare specializării postului(click)