3

Liceul Tehnologic Auto, Craiova

Declarații de Avere

Personal didactic de predare, declarații de interese Februarie 2024

ANEXA NR.2 LA PROCEDURA ORDIN 3051/11.01.2024(Click)


Conducerea Liceului Tehnologic Auto:

Secretariat:

Contabilitate: