Învățământ dual

     Elevii învățământului dual beneficiază distinct de sprijinul financiar acordat prin "BURSA PROFESIONALĂ" și de susținere financiară, cel puțin egală cu cea oferită prin HG nr.1062/2012, precum și de alte stimulente și forme de sprijin acordate de operatorii economici parteneri. Conform Ordonanței de Urgență nr.81/2016, art.12, al.9 elevii care frecventează invățământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază de:
-- FACILITĂȚI PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT
-- FACILITĂȚILE DE CAZARE ȘI MASĂ GRATUITĂ.

Operatori economici

Calificări profesionale

Număr locuri

S.C.POPECI UTILAJ GREU S.A.
Operator la mașini cu comandă numerică
13
S.C.POPECI UTILAJ GREU S.A.
Sudori
11
S.C.POPECI UTILAJ GREU S.A.
Lăcătuș construcții metalice
6
S.C. RECON CRAIOVA S.A.
Operator la mașini cu comandă numerică
2
S.C. RECON CRAIOVA S.A.
Sudor
2
S.C. RECON CRAIOVA S.A.
Lăcătuș construcții metalice
6
S.C. MITLIV CRANES EQUIPMENT S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
5
S.C. MITLIV EXIM S.R.L.
Sudor
2
S.C. MITLIV EXIM S.R.L.
Lăcătuș construcții metalice
3
S.C. DICO ROMÂNIA S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2
S.C. FEROCET ROMÂNIA S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2