Învățământ dual

Detalii(vezi filmul)

     Elevii înscriși la învățământul dual beneficiază de sprijinul financiar acordat prin "BURSA PROFESIONALĂ" la care se adaugă susținerea financiară, cel puțin egală cu cea oferită prin HG nr.1062/2012, precum și de alte stimulente și forme de sprijin acordate de operatorii economici parteneri. Conform Ordonanței de Urgență nr.81/2016, art.12, al.9 elevii care frecventează invățământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu pot beneficia de:
-- FACILITĂȚI PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT
-- FACILITĂȚI DE CAZARE ȘI MASĂ GRATUITĂ.

     An școlar 2019-2020 clasa a IX-a

Operatori economici

Calificări profesionale

Număr locuri

S.C.CASA NOASTRĂ S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
20
S.C. FORD ROMÂNIA S.A.
Sculer - Matrițer
10

     An școlar 2018-2019 clasa a X-a

Operatori economici

Calificări profesionale

Număr locuri

S.C.AVIOANE CRAIOVA S.A.
Operator la mașini cu comandă numerică
5
S.C.AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sudori
4
S.C.AVIOANE CRAIOVA S.A.
Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
8
S.C.CASA NOASTRĂ S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2
S.C. DIGITAL GRUP S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
3
S.C. CILCAS S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2
S.C. MITLIV EXIM S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
5
S.C. MITLIV CRANES EQUIPMENT S.R.L.
Sudor
2
S.C. MITLIV CRANES EQUIPMENT S.R.L.
Lăcătuș construcții metalice
3
S.C. DICO ROMÂNIA S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2
S.C. FEROCET ROMÂNIA S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2

     An școlar 2017-2018 clasa a IX-a

Operatori economici

Calificări profesionale

Număr locuri

S.C.POPECI UTILAJ GREU S.A.
Operator la mașini cu comandă numerică
13
S.C.POPECI UTILAJ GREU S.A.
Sudori
11
S.C.POPECI UTILAJ GREU S.A.
Lăcătuș construcții metalice
6
S.C. RECON CRAIOVA S.A.
Operator la mașini cu comandă numerică
2
S.C. RECON CRAIOVA S.A.
Sudor
2
S.C. RECON CRAIOVA S.A.
Lăcătuș construcții metalice
6
S.C. MITLIV EXIM S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
5
S.C. MITLIV CRANES EQUIPMENTS.R.L.
Sudor
2
S.C. MITLIV CRANES EQUIPMENT S.R.L.
Lăcătuș construcții metalice
3
S.C. DICO ROMÂNIA S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2
S.C. FEROCET ROMÂNIA S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2