Învățământ dual

     Elevii înscriși la învățământul dual beneficiază de sprijinul financiar acordat prin "BURSA PROFESIONALĂ" la care se adaugă susținerea financiară, cel puțin egală cu cea oferită prin HG nr.1062/2012, precum și de alte stimulente și forme de sprijin acordate de operatorii economici parteneri. Conform Ordonanței de Urgență nr.81/2016, art.12, al.9 elevii care frecventează invățământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu pot beneficia de:
-- FACILITĂȚI PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT
-- FACILITĂȚI DE CAZARE ȘI MASĂ GRATUITĂ.

     An școlar 2019-2020 clasa a IX-a

Operatori economici

Calificări profesionale

Număr locuri

S.C.CASA NOASTRĂ S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
20
S.C. FORD ROMÂNIA S.A.
Sculer - Matrițer
10

     An școlar 2018-2019 clasa a X-a

Operatori economici

Calificări profesionale

Număr locuri

S.C.AVIOANE CRAIOVA S.A.
Operator la mașini cu comandă numerică
5
S.C.AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sudori
4
S.C.AVIOANE CRAIOVA S.A.
Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
8
S.C.CASA NOASTRĂ S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2
S.C. DIGITAL GRUP S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
3
S.C. CILCAS S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2
S.C. MITLIV EXIM S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
5
S.C. MITLIV CRANES EQUIPMENT S.R.L.
Sudor
2
S.C. MITLIV CRANES EQUIPMENT S.R.L.
Lăcătuș construcții metalice
3
S.C. DICO ROMÂNIA S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2
S.C. FEROCET ROMÂNIA S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2

     An școlar 2017-2018 clasa a IX-a

Operatori economici

Calificări profesionale

Număr locuri

S.C.POPECI UTILAJ GREU S.A.
Operator la mașini cu comandă numerică
13
S.C.POPECI UTILAJ GREU S.A.
Sudori
11
S.C.POPECI UTILAJ GREU S.A.
Lăcătuș construcții metalice
6
S.C. RECON CRAIOVA S.A.
Operator la mașini cu comandă numerică
2
S.C. RECON CRAIOVA S.A.
Sudor
2
S.C. RECON CRAIOVA S.A.
Lăcătuș construcții metalice
6
S.C. MITLIV EXIM S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
5
S.C. MITLIV CRANES EQUIPMENTS.R.L.
Sudor
2
S.C. MITLIV CRANES EQUIPMENT S.R.L.
Lăcătuș construcții metalice
3
S.C. DICO ROMÂNIA S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2
S.C. FEROCET ROMÂNIA S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
2