3

Liceul Tehnologic Auto, Craiova

Învățământ dual

     Elevii înscriși la învățământul dual beneficiază de sprijinul financiar acordat prin "BURSA PROFESIONALĂ" la care se adaugă susținerea financiară, cel puțin egală cu cea oferită prin HG nr.1062/2012, precum și de alte stimulente și forme de sprijin acordate de operatorii economici parteneri. Conform Ordonanței de Urgență nr.81/2016, art.12, al.9 elevii care frecventează invățământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu pot beneficia de:
-- FACILITĂȚI PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT
-- FACILITĂȚI DE CAZARE ȘI MASĂ GRATUITĂ.
     

Învățământ DUAL-poze

Aspecte foto din timpul practicii

An școlar 2022-2023 clasa a IX-a

Operatori economici

Calificări profesionale

Număr locuri

S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L.
Operator la mașini cu comandă numerică
20
S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L.
Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
10
S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L.
Sudor
10

     An școlar 2022-2023 clasa a X-a

Operatori economici

Calificări profesionale

Număr locuri

S.C.
Operator la mașini cu comandă numerică
24
S.C.
Mecanic utilaje și instalații în industrie
10
S.C.
Electromecanic utilaje și instalații industriale
20

     An școlar 2022-2023 clasa a XI-a

Operatori economici

Calificări profesionale

Număr locuri

S.C.
Operator la mașini cu comandă numerică
17
S.C.
Mecanic utilaje și instalații în industrie
9
S.C.
Electromecanic utilaje și instalații industriale
8
S.C.
Sculer-matrițer
10