Istoric

{...}În anul 1864 Legea instrucţiunii publice a dat un impuls de seamă dezvoltării învăţământului românesc în conformitate cu cerinţele stadiului capitalist al societăţii româneşti care se afirma în acea perioadă. Această lege pune şi bazele învăţământului tehnic-profesional din ţara noastră. Ca urmare a acestei legi, în anii următori, sunt înfiinţate şcoli agricole, industriale și comerciale care, în mod eronat, sunt denumite şcoli reale. La 6 martie 1866, Costache Dima Popovici, unul dintre bogaţii negustori craioveni, îşi lasă averea, compusă din mai multe case în Craiova, precum şi câteva moşii în judeţele Dolj şi Romanaţi, în administraţia primăriei comunei Craiova ca, după moartea sa, "fără cea mai mică întârziere a pune în fapt fondarea unui institut de fete în casele mele, ce le destinez numai pentru aceasta, în care institut de creştere şi învăţământ se va ţine şeapte ani permanent douăzeci de fete (eleve) şi de va prisosi din venit să se mai adaoge numărul elevelor iar neprisosind să se mai scadă din fete ale părinţilor fără mijloace şi de bună naştere." În 1869, la doi ani după moartea lui Costache Dima Popovici, primăria oraşului Craiova trece la punerea în practică a prevederilor testamentare prin inaugurarea şcolii în localul de pe strada Mitropolit Firmilian nr.14.

Prima directoare a şcolii a fost Emma Theaodorian, sora omului politic Eugeniu Carada. Ea a condus institutul timp de două decenii impunându-l în reţeaua şcolilor craiovene. Timp de mai bine de şase decenii Institutul "Costache Dima Popovici" a rămas în afara reţelei învăţământului de stat, absolventele bucurându-se doar de însuşirea unei meserii, fără ca această calitate să fie recunoscută oficial.
Între 1921-1929 Fundaţia Popovici şi-a pierdut caracterul de şcoală, devenind cămin pentru fetele venite să urmeze alte şcoli din oraş. Începând cu 1931, institutul devine Şcoala de menaj "Costache Dima Popovici". Din iniţiativa ajutorului de primar Maria Popp se trece la reorganizarea şi aşezarea ei în reţeaua şcolilor similare din cadrul Ministerului Instrucţiunii Publice.

În perioada 1931-1949, şcoala a funcţionat fără întrerupere pregătind eleve în specialităţile spălat, călcat, croitorie, ornamentaţie, bucătărie şi ţesătorie, pregătire ce se făcea în paralel cu pregătire teoretică, îndeosebi cu caracter uman. În cadrul şcolii, în anul 1948, a funcţionat şi un gimnziu unic, cu o singură serie de 35 de absolvenţi.

Din anul 1949 şi până în anul 1955, a fost "Şcoala medie tehnică mixtă de drumuri şi lucrări de artă", înfiinţată prin ordinul 78078/1949 iar, din 1955, îşi schimbă profilul în urma reorganizării învăţământului şcolar şi tehnic şi, sub numele de "Centrul Şcolar M.T.N.A.", va cuprinde o şcoală profesională şi una tehnică, apoi se transformă în Şcoala Profesională Auto care a pregătit mecanici şi electricieni auto, atât la cursuri de zi, cât şi la cursuri serale.

În anul 1964 Şcoala Profesională Auto a devenit Grup Şcolar Auto, deoarece s-a înfiinţat şi şcoala de maiştri auto.

În anul 1974 pe lângă Grupul Şcolar Auto s-a înfiinţat Liceul Industrial Auto nr.4 iar din 1981-1982 devine Liceul Industrial nr.4, în cadrul căruia, în 1990-1991, se înfiinţează o secţie de real, o secţie de uman şi o secţie cu profil sportiv-fotbal.

Din anul 1990, Liceul Industrial Auto nr. 4 s-a transformat în Liceul Teoretic "Traian Demetrescu", numele fiindu-i dat în memoria poetului craiovean a cărui statuie se afla în apropierea sediului unităţii şcolare.

Tot din anul şcolar 1990-1991 a luat ființă secţia sportivă fotbal. Din anul 1991 s-a revenit la specializarea cunoscută de profil industrial auto, denumindu-se acum Grup Şcolar Industrial "Traian Demetrescu".

2004-2005 este anul în care Grupul Şcolar Industrial "Traian Demetrescu" s-a unit cu I.C.M. Nr.1 schimbându-şi pentru prima dată sediul şi denumirea în Grup Şcolar "Traian Demetrescu", funcţionând în localul fostului I.C.M.Nr.1 de pe b-dul Decebal nr.105.

Începutul anului şcolar 2012-2013, a adus şi schimbarea numelui grupului nostru în LICEUL TEHNOLOGIC AUTO având următoarele forme de învăţământ :

  • gimnaziu profil sportiv - fotbal;
  • liceu curs de zi - meserii din domeniul mecanic şi electromecanic precum şi seriile din filiera vocaţional - fotbal;
  • liceu curs seral - completare studii pentru absolvenţii şcolii profesionale;
  • şcoala postliceală - meserii din domeniul auto (Tehnician în Transporturi Auto Interne şi Internaţionale);
  • şcoala profesională - pentru calificările din domeniile mecanică și electric.

Directorii liceului: