Învăţământ profesional


Începând cu anul şcolar 2014-2015, Liceul Tehnologic Auto organizează învăţământ profesional (şcoală profesionala cu durata de 3 ani după absolvirea clasei a VIII-a) pentru calificări profesionale din domeniile mecanică şi electric.

Procedura de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani

Calificarea profesională „Operator la maşini cu comandă numerică” face parte din domeniul de pregătire Mecanică şi permite dobândirea de cunoştinţe tehnice teoretice şi formarea de competenţe privind studierea documentaţiei de execuţie, programarea - stabilirea originii coordonatelor, reglarea iniţială şi prelucrarea propriu-zisă a pieselor pe maşini unelte cu comandă numerică, precum şi asigurarea funcţionării maşinilor unelte cu comandă numerică, controlul pieselor executate pe astfel de maşini, planificarea activităţii proprii si organizarea locului de muncă şi organizarea cadrului general de deschidere si închidere a activităţii la locul de muncă.

Calificarea profesională „Mecanic auto” face parte din domeniul de pregătire Mecanică şi permite dobândirea de cunoştinţe tehnice teoretice şi formarea de competenţe privind executarea diverselor tipuri de verificări şi reglaje la motorul automobilului şi sistemelor funcţionale ale maşinii, executarea operaţiilor de întreţinere, remediere ori înlocuire a pieselor sau ansamblelor defecte la motorul automobilului şi la sistemele funcţionale ale maşinii, executarea reparaţiilor curente şi capitale la diferite tipuri de automobile, efectuarea de măsurători pentru determinarea gradului de uzură, efectuarea lucrărilor de revizie tehnică, verificarea calităţii lucrărilor executate şi corectarea deficienţele sesizate.

Calificarea profesională „Electrician exploatare joasă tensiune” face parte din domeniul de pregătire Electric şi permite dobândirea de cunoştinţe tehnice teoretice şi formarea de competenţe privind identificarea echipamentelor, parametrilor tehnici, funcţionarea şi exploatarea echipamentelor electrice de joasă tensiune, repararea defectelor în echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune, protecţia instalaţiilor electrice de joasă tensiune, identificarea regimurilor anormale de funcţionare, elaborarea schemelor de protecţie şi execuţia unui circuit de protecţie pe baza unei scheme date.

An şcolar 2019-2020; clase de profesională :

Clasa

Nr.elevi

Profil/domeniul

Specializare/calificare

Diriginte

IX-A p
-
Mecanică Mecanic auto Prof.Georgică-Puiță STĂNĂȘEL
IX-B p
-
Mecanică Mecanic utilaje și instalații în industrie / Electromecanic utilaje și instalații industriale Prof.Sorin POPESCU
IX-C p
-
Mecanică Operator la maşini cu comandă numerică / Sculer-matrițer Prof.Alina-Miruna POPESCU
IX-D p
-
Mecanică Operator la maşini cu comandă numerică / Sculer-matrițer Prof.Mona-Daniela BURCHEȘIN
X-A p
-
Mecanică Mecanic auto Prof.Ileana-Claudia MATEESCU
X-B p
-
Mecanică Mecanic utilaje și instalații în industrie / Electromecanic utilaje și instalații industriale / Sculer-matrițer Prof.Emilia-Mihaela NICU
X-C p
-
Mecanică Operator la mașini cu comandă numerică Prof.Liliana-Angela MOTOCU
XI-A p
-
Mecanică Mecanic auto Prof.Rodica MIHAI
XI-B p
-
Mecanică Electrician exploatare joasă tensiune / Tinichigiu-vopsitor auto Prof.Mariana-Luiza PEȘTEAN
XI-C p
-
Mecanică Operator la mașini cu comandă numerică / Sculer-matrițer Prof.Viorica CĂRSTEA