Reviste


TRADEM - Revistă națională de specialitate pentru toate ariile curriculare                                   ale învățământului preuniversitar

TRADEM - revista elevilor

Având o istorie şi o tradiţie frumoasă, pe care îşi propune să o continue, revista Grupului Şcolar "Traian Demetrescu", "Tradem", reprezintă încununarea efortului şi dorinţei elevilor acestei instituţii şcolare, de a-şi manifesta, şi în acest mod, preocupările şi talentul.
          Revista Tradem, cu o apariţie semestrială, aflată acum la numărul 20, realizată de elevi şi pentru elevi, cuprinde în paginile ei articole interesante prin tematică şi conţinut.
          Rubricile diverse surprind, în mare măsură, interesul elevilor pentru cultura generală dar şi pentru domeniul ştiinţei şi tehnicii. Astfel, rubrici precum Aleea personalităţilor culturii din Oltenia, Tradiţii, obiceiuri şi credinţe populare româneşti, Pentru cei care iubesc franceza şi chiar .....coreeana, dovedesc preocupări inedite şi deschidere către activităţi care le dezvoltă elevilor spiritul creativ.
          Articolele dedicate domeniului ştiinţei şi tehnicii vizează activităţile şcolare şi extraşcolare în care sunt implicaţi elevii, determinându-i pe aceştia să împărtăşească, prin scris, celorlalţi colegi, o parte din experienţa şi din cunoştinţele acumulate.

In memoriam Traian Demetrescu - revista profesorilor

Grupul Şcolar "Traian Demetrescu" are şi o revistă a profesorilor. Revista a fost fondată în anul 2004 de profesoarele Silvia Dragonu, Marina Ionescu şi Rada-Ionica Nuşa-Carmen.

Iniţial revista a avut caracter literar-istoric. Începând cu numărul 4 la revistă colaborează şi profesori de alte specialităţi : limba franceză şi engleză, matematică şi discipline tehnice.

Imperativul publicaţiei "In memoriam Traian Demetrescu" este originalitatea şi înalta ţinută culturală, artistică şi ştiinţifică. Revista îşi propune să promoveze experienţa profesională şi cercetarea ştiinţifică.

Numărul 5 lansat la zilele liceului în noiembrie 2008 a apărut într-o editură prestigioasă "Aius", are ISSN şi în plus estetica editorială este deosebită în sensul că cele patru părţi ale revistei: Literatură şi limbă, Ştiinţă, Tehnică, Artă plastică sunt tipărite pe hârtie de culori diferite.
Începând cu numărul 7, revista a primit avizul I.S.J.Dolj şi a apărut într-o nouă editură: Grafi Print.
Revistele, numărul 8 şi 9 au caracter naţional şi sunt destinate profesorilor de toate specialităţile.