3

Liceul Tehnologic Auto, Craiova

Învăţământ vocaţional-sportiv


Învăţământul vocaţional-sportiv- clasele sportive cu profil FOTBAL - a luat fiinţă în anul 1990

  • Liceul Tehnologic Auto are organizat învățământul vocațional sportiv în circuit complet de la clasa a V-a până la clasa a XII-a

  • Elevii înscriși la învăţământul vocaţional-sportiv obțin la sfârșitul clasei a XII-a pe lângă Diploma de absolvire a liceului și Certificatul de calificare nivel 4 corespunzător Cadrului Național al Calificărilor, specializarea instructor sportiv-Fotbal

  • La învățământul vocațional sportiv elevul își formează deprinderi specifice jocului de fotbal, atât ca sportiv, cât și ca viitor instructor sportiv.

  • Rezultate notabile obținute de echipele de fotbal ale liceului de-a lungul timpului:

  • LOCUL III – Campionat Mondial Fotbal Şcolar – Bordeaux FRANŢA
  • LOCUL I Cupa M.E.N.–fotbal LICEU local, judeţean, zonal şi naţional

  • LOCUL I Cupa Coca-Cola–fotbal LICEU, local, judeţean, zonal şi naţional
  •